Софтуерни решения за Лекото машиностроене
EnglishBulgarian

Леко машиностроене

ПДФ Печат Е-мейл

Софтуерното решение е специално разработено да обслужва производствените процеси в Лекото машиностроене. Решението отговаря на изискванията и нуждите на предприятията в тази сфера, като осигурява ефективно и качествено управление.


                                                                                                                              Какво даваме на клиентите си в Лекото машиностроене?

mashinostroene
 • Планиране на производството, съчетано с планиране на наличните ресурси по часове и календарни дни;
 • Залагане на производствени процеси по технологии;
 • Следене на производствените процеси;
 • Динамични разходни норми;
 • Изчисляване на заработени бонуси на база извършени операции за служител;
 • Възможност за отразяване на производствените операции в реално време през touch screen интерфейс;
 • Отчитане изпълнението на производствената програма по операции;
 • Работа с партиди;
 • Вграден модул за бизнес анализи BI.

Как успешно се справяме с предизвикателствата в сферата на Лекото машиностроене?

 • Дългогодишният опит в сферата на Лекото машиностроене ни помага да разбираме по-добре пазара и нуждите на клиентите си;

 • Тясното сътрудничество с клиента при развитието на продуктите и услугите ни дава ноу-хау и добри практики при управлението на бизнес процесите;

 • Екип от професионалисти, който разбира и отговаря на изискванията на клиентите;

 • Високо качество на предлаганите продукти и услуги;

 • Стабилността и надеждността на базата данни осигурява защитеност на информацията в системата;

 • Ние познаваме спецификите на работата в сектора, затова предоставяме надеждна денонощна поддръжка 24/7.

             mashinostroene1

За Орак в цифри:

 • 19 години на българския и международен пазар;
 • 50 сертифицирани служители;
 • 24/7 интернационална поддръжка и консултации;
 • Представителства и офиси в 9 града в България и в 8 европейски страни, както и в Обединените Арабски Емирства и САЩ;
 • Над 4500 инсталации.


 

nap22