Софтуерни решения за Пакетажната индустрия
EnglishBulgarian

Пакетажна индустрия

ПДФ Печат Е-мейл

      Интегрираната софтуерна система ORAK Manufacture R5 Packaging за управление на производството, търговията и логистиката в пакетажната индустрия обхваща всички бизнес процеси от заприхождаването на суровините до спедицията на готовите продукти до крайния клиент.


                                                                      Какво даваме на клиентите си в Пакетажната индустрия?

paketajna1

  • Двупосочна интеграция с пълен пакет от операции с индустриални контролери плюс опция за връзка с терминални везни, управление на дозатори и пакетажни линии;

  • Отчитане на пакетираната продукция в реално време;

  • Проследяване на партидни номера във всички производствени цикли и генериране на собствени в приходните процеси;

  • Прогнозна и реална производствена стойност;

  • Прием и окачествяване на продукцията;

  • Пълен набор от търговски операции - консигнации, фактуриране, заявки, инвентаризация, преоценки, разплащания и др.;

  • Автоматично следене на фактурни и стокови наличности;

  • Следене на хронологична стокова и фактурна себестойност;

  • Системни операции за преизчисляване на себестойности;

  • Прогнозиране на критични и максимални количества за всяка стока според набор от търговски документи;

  • Точно позициониране на стоките в склада по палетоместа;

  • Връзка с мобилни устройства за мобилна търговия.


     

Как успешно се справяме с предизвикателствата в Пакетажната инустрия?
  • Дългогодишният опит в сферата на пакетажната индустрия ни помага да разбираме по-добре пазара и нуждите на клиентите си;
  • Тясното сътрудничество с клиента при развитието на продуктите и услугите ни дава ноу-хау и добри практики при управлението на бизнес процесите;
  • Екип от професионалисти, който разбира и отговаря на изискванията на клиентите;
  • Високо качество на предлаганите продукти и услуги;
  • Стабилността и надеждността на базата данни осигурява защитеност на информацията в системата;
  • Ние познаваме спецификите на работата в сектора, затова предоставяме надеждна денонощна поддръжка 24/7.

   paketirane

За Орак в цифри:

  • 19 години на българския и международен пазар;
  • 50 сертифицирани служители;
  • 24/7 интернационална поддръжка и консултации;
  • Представителства и офиси в 9 града в България и в 8 европейски страни, както и в Обединените Арабски Емирства и САЩ;
  • Над 4500 инсталации.


 

nap22