Софтуерни решения за Хлебарство и Сладкарство
EnglishBulgarian

Хлебарство и Сладкарство

ПДФ Печат Е-мейл

      Софтуерното решение ORAK Manufacture R5 Bakery&Confectionery е специално разработено за обслужване на производствените процеси в Хлебарската и сладкарската индустрия. Неговият акцент пада върху вграденото ноу-хау, директно извлечено от най-добрите производствени практики и интеграция с хардуерни компоненти за постигане на максимална полезност и ефективност.

      Управлението на дейността чрез интелигентната софтуерна програма за Хлебарство и Сладкарство е част от процеса за сертификация по международните стандарти на НАССР.


                                                                                   Какво даваме на клиентите си в Хлебарството и Сладкарството?

hlqb

 • Взимане на заявки от клиенти по асортимент и в реално време;
 • Прогнозиране на критични и максимални количества за всяка стока според набор от търговски операции - консигнации, фактуриране, заявки, инвентаризация, преоценки, разплащания и др.;
 • Прием и окачествяване - бонификация;
 • Прогнозна производствена себестойност и Реална производствена себестойност;
 • Уникален сериен номер за изделието;
 • Въвеждане и следене в реално време на температура на втасване, номера на пещта, време и температура на изпичане;
 • Проследимост на артикулите през производствените отделения до магазина;
 • Проследяване на партидни номера във всички производствени цикли и генериране на собствени в приходните процеси;
 • Пълен набор от търговски операции - консигнации, фактуриране, заявки, инвентаризация, преоценки, разплащания;
 • Автоматично следене на фактурни и стокови наличности;
 • Следене на хронологична стокова и фактурна себестойност;
 • Системни операции за преизчисляване на себестойности;
 • Прогнозиране на критични и максимални количества за всяка стока според набор от търговски документи;
 • Точно позициониране на стоките в склада по палетоместа;
 • Интеграция в реално време с индустриални контролери със сензорен екран в производствените отделения;
 • Работа с мобилни терминали (RFID или баркод) в складовите отделения и интеграция с външни ПОС системи.

Как успешно се справяме с предизвикателствата в сферата на Хлебарството и Сладкарството?

hleboproizvodstvo11
 • Дългогодишният опит в сферата на Хлебарството и Сладкарството ни помага да разбираме по-добре пазара и нуждите на клиентите си;

 • Тясното сътрудничество с клиента при развитието на продуктите и услугите ни дава ноу-хау и добри практики при управлението на бизнес процесите;

 • Екип от професионалисти, който разбира и отговаря на изискванията на клиентите;

 • Високо качество на предлаганите продукти и услуги;

 • Стабилността и надеждността на базата данни осигурява защитеност на информацията в системата;

 • Ние познаваме спецификите на работата в сектора, затова предоставяме надеждна денонощна поддръжка 24/7.


За Орак в цифри:

 • 19 години на българския и международен пазар;
 • 50 сертифицирани служители;
 • 24/7 интернационална поддръжка и консултации;
 • Представителства и офиси в 9 града в България и в 8 европейски страни, както и в Обединените Арабски Емирства и САЩ;
 • Над 4500 инсталации.


 

nap22