НОРД БГ Груп
EnglishBulgarian

НОРД БГ Груп

Основните услуги, които дружеството предлага са:
- консултация при разработване, внедряване и подпомагане за сертификация, съгласно изискванията на Международни стандарти за управление;
- обучение в областта на системите за управление, и на вътрешни одитори;
- сертификация и изпитване на продукти,
- калибриране на средства за измерване;
- рекламна дейност - печатна, медийна и интернет; изработка и поддържане на интернет страници;
- услуги в сферата на връзките с обществеността и кетъринга;
- издателска дейност и предпечатни услуги;;
- обучение по компютърна грамотност й специфични софтуерни продукти; - счетоводни услуги;
- консултации при покупко-продажба на недвижимо имущество;
- посредничество и търговско представителство в областите: мода, интернет услуги и др.

За контакти

Адрес
ул. Калоян №4 Б, гр. Велико Търново
Телефон
+359894 616 285 +359 62 588 936
Уеб сайт