Българска Финансова Група ООД
EnglishBulgarian

Българска Финансова Група ООД

Българска финансова група» ООД е консултантска фирма, която предоставя услуги на общини, предприятия и неправителствени организации:
- изготвяне и управление на проекти, финансирани от Европейския съюз и други външни донори;
- въвеждане на системи за управление на качеството, околната среда, трудовата безопасност, безопасността на храните, информационната сигурност;
- финансови анализи и бизнес стратегии,
и редица други дейности, които представляват неделима част от процеса на хармонизиране дейността на институциите и фирмите у нас с европейските и световни практики.

За контакти

Адрес
бул. „България“ 75, ет.2, гр. Кърджали
Телефон
+359 361 83 755 , +359 886 901 112
Факс
+359 361 83 765
Уеб сайт