ORAK R6 Property & Facility Management System
EnglishBulgarian

 

ORAK R6 Property & Facility Management System е иновативен софтуерен продукт, базиран на бизнес платформата ORAK R6, свързана с глобалните интернет услуги, предоставяща неограничени възможности за управлението на Вашия бизнес.

Системата дава възможност за обработката на всички бизнес процеси в бързо развиващия се глобален пазар на PM (управление на недвижима собственост) и FM (съпътстващи услуги), а също така е изключително подходяща за глобалните оператори на недвижима собственост. Гъвкавостта и високата степен на сигурност на системата позволява нейното използване също в обществения сектор, както и в сферите на националната сигурност и отбраната.

Property & Facility Management System съчетава натрупания опит и най-съвременните технологии, като дава възможност на Вас, нашите клиенти, да използвате по най-ефективен начин потенциала на своята недвижимата собственост.

 • Мащабируемост – можете да управлявате от един вход на жилищен блок до един град с бизнес и жилищни сгради
 • Интегрируемост – поддръжка на връзка с всички разпространени BMS системи, телефонни централи и др.
 • Незабавна възвращаемост – започвате да работите и печелите с нулеви първоначални инвестиции
 • Повишена събираемост на вземанията Ви – чрез системата на вградения клиентски портал управлявате сметките на клиентите Ви бързо и лесно, получавайки пълната стойност на управлението
 • Сигурност – с вградената система за повишена „облачна“ сигурност гарантирате собствената си информационна сигурност както и тази на клиентите Ви
 • Водене на договори: пазене на контактната информация на контрагентите по договор; задаване на период на валидност на договор; следене на оборудване към договор; възможност за прикачване на файлове към договор; възможност за въвеждане на договорните отношения между контрагентите
 • Пазене на архив на приключили договори
 • Начисляване на разходи към контакт; възможност за коригиране на начислен разход; пазене на история на корекциите 
 • Издаване на проформи и последващо фактуритане; изпращане на проформите и фактурите на e-mail  
 • Следене на плащания по проформи; изготвяне на баланс на контакт за даден период  
 • Възможност за регистриране на извършените плащания в различни валути 
 • Въвеждане и следене на депозитна сметка към контакт  
 • Следене на заявки към контакти; завеждане на заявката и следене на статуса на заявката; начисляване на сметка за извършени дейности 
 • Автоматично изпращане на напомняния на e-mail на контакта за извършване на дадена дейност 
 • Следене на заетост на собствеността 
 • Разпределение на направените разходи по поддръжка и управление на собствеността по пера  
 • Въвеждане на показания към разходни центрове и тяхното следене по месеци 
 • Начисляване на въведените показания по договор  
 • Възможност за интеграция с други програмни системи за записване на показанията на разходните центрове
 • Възможност за въвеждане на детайлна информация за контакт  
 • Въвеждане на структурата на собствеността по сгради, типове единици и единици 
 • Следене на услуги по пера; възможност за задаване на различна данъчна ставка на услуга
 • Възможност за задаване на цени на услугите по няколко ценоразписа и за различни периоди Следене на използвани телефонни постове към единици и договори

 

Контакти

Имате въпроси за решенията на Орак?

Ще се радваме да Ви помогнем!

Моля свържете се с нас на:

☏ 0700 11 234

marketing@orakgroup.com

nap22

Downloads

Изтеглете брошура

Форма за контакт